Prihlásenie

Registrovať sa

Odkaz na nastavenie nového hesla bude odoslaný na váš email.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov v platnom znení od 25.5.2018 v súvislosti so smernicou EÚ.

Comments are closed.

Back to top of page